H O M E O F F R E A C T U A L I T E S P R E S S E A B O U T  U S C O N T A C T

ACTUALITESJOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

8 MARS 2018


WALK AND TALK  fir Fraen


Um Fraendag Iddien a Bewegung bréngen!

Matt der Initiativ Rëm Schaffen op engem Tour duerch de Bësch
Energie tanken, nei Perspektiven entdecken an d’Natur genéissen.


den 8. März vun 9.30 bis 12.00 Auer

Rendez-vous - Parking P&R op der Kockelscheier


Umeldung bis spéitestens den 2.03.2018

Tel.: 250 249
email: info@remschaffen.lu

WALK AND TALK fir Fraen