H O M E A N G E B O T A K T U E L L E S  P R E S S E Ü B E R  U N S K O N T A K T

AKTUELLES


                 

INTERNATIONALER FRAUENTAG
8. MÄRZ 2018


WALK AND TALK  fir Fraen


Um Fraendag Iddien a Bewegung bréngen!

Matt der Initiativ Rëm Schaffen op engem Tour duerch de Bësch
Energie tanken, nei Perspektiven entdecken an d’Natur genéissen.


den 8. März vun 9.30 bis 12.00 Auer

Rendez-vous - Parking P&R op der Kockelscheier


Umeldung bis spéitestens den 2.03.2018

Tel.: 250 249
email: info@remschaffen.lu